DEBATT: Återvinn mer!

31 mars, 2014
Av

Debatt

Om Sverige ska bli ledande inom miljö räcker det inte med att bygga cykelbanor och vindkraftverk, vi behöver bli ännu bättre på att återvinna, och att använda mindre material. Det finns människor som vill återvinna mer, men som inte kan. Botkyrka kommun och SRV (Avfallshanteringsföretag) måste visa framfötterna inom återvinning, för att göra det lättare för invånarna i Botkyrka att återvinna.

återvinning

Botkyrka behöver mer återvinningsstationer. För att folk ska vilja återvinna måste det bli lättare, och ett sätt är att bygga fler återvinningsstationer så att man inte behöver åka så långt för att slänga sitt skräp. Man måste också informera mer om det nya ”sortera hemma” systemet, som gör att det blir lättare att sortera sina sopor hemma genom att ha en ny sorts soptunnor.

En annan sak som skulle göra för att åka återvinningen är att starta återvinning av matavfall i lägenheter i Botkyrka. Matavfall kan bland annat användas till att göra biogas för att driva SL-bussar. Återvinning av matavfall finns redan i bland annat Stockholms stad och Huddinge kommun. 21.000 av Botkyrkas 33.100 bostäder är lägenheter, så det finns mycket matavfall att hämta. Idag är det bara villor som kan lämna in matavfall i Botkyrka. Målet är att 50% av matavfallet ska samlas in 2015. Idag är 50% långt borta.

Botkyrka kommun berättar stolt om alla klimatsatsningar som man gör i kommunen men det har inte hänt så mycket när det gäller återvinningen dem senaste åren. Om Sverige ska bli ledande när det gäller klimatet måste återvinningen bli bättre, och då är återvinning av matavfall en stor del.

Fler återvinningsstationer och återvinning av matavfall för alla skulle göra att Botkyrka och Södertörn, skulle kunna bli ledande när det gäller återvinning.

Oskar Forsberg, styrelseledamot Grön Ungdom Botkyrka
12/2-2014

Comments are closed.