Insändare: Svar från elevstyrelsen

15 mars, 2014
Av

Hej Oskar! Vi i elevstyrelsen har kortfattat försökt att besvara dina frågor, synpunkter och din kritik.

Du skriver att demokratin här på skolan som vi försöker upprätthåla i elevstyrelsen är ett påhitt. Där kan vi inte riktigt hålla med. Ibland händer det att det inte kommer upp så mycket förslag på elevrådsmötena. Men mycket har faktiskt ändrats genom elevrådet. Men att det tas upp så få saker är ju ett tecken dels på att flera klasser inte var där, och även att en del klasser kanske inte ens har haft något klassråd sedan senaste mötet. Detta ska vi nu försöka se till så att alla har, och så att alla kommer dit.

En punkt som vi helt kan hålla med dig om är att vi aldrig har ordnat någon aktivitet. Faktum är att vi fick ganska nyligen reda på att även elevstyrelsen faktiskt kan anordna sådant, genom vår utbildning som vi gick på i höstas. Texten där vi skriver ”Vi jobbar hårt med att genomföra elevernas idéer, såsom fester, vattenkrig, musikcafé, och massor av annat!” är väldigt ny. Sedan måste vi ju också få in förslag, men det finns faktiskt redan planer på aktiviteter här i styrelsen som vi kommer arbeta vidare på.

Du skriver också att många elever inte är där och att många inte har något att säga, och det stämmer också. Som sagt kommer vi nu försöka se till så att alla har klassråd, har något att säga, och kommer dit. Fika kommer vi nog inte ta bort. Anledningen till att vi har det är för att elevrådsrepresentanternas arbete tycks ganska tråkigt bland vissa, men om vi har lite fika brukar folk bli nöjda och på bättre hummör, och därmed lite mer engagerade, och då får vi förhoppningsvis även in någon elev i de klasser där intresset inte är så stort. Sedan kan det ju också kännas att vissa bara kommer dit för fika, men så ska det inte vara. Fika ska inte föra hela fokuset till sig, och det ska vi se till.

Du nämner också att det tar väldigt långt tid att få reda på beslutet som ledningen tagit efter en fråga. Grejen är den att vi har inte haft någon vidare ordning i styrelsen under hela höstterminen. Många har slutat, och vi har gjort om en hel del system som Mejl, hemsida, byte av roller som ordförande, sekreterare mm. Men från och med nu ska vi se till så att vi har ett möte med ledningen snabbt efter att det har varit elevrådsmöte, och att vi sedan inte bara lägger ut elevrådsmöteprotokollet, utan även att vi sedan direkt lägger ut vilka beslut som tagits efter vårt möte med ledningen. Vi ska alltså försöka snabba på hela processen en del.

Din artikel handlar väldigt mycket om att alla ska få uttrycka sig och vara med och bestämma, till exempel: “Eleverna skulle kunna säga lägg mindre pengar på mat och mer på datorer!” Och där kan jag säga att det är helt fritt fram. Det finns inget hinder för att någon skulle kunna säga det, så det är inget problem. Kanske det att klassen inte har haft klassråd, men det är ju klassens och lärarnas ansvar. Sedan kommer vi, som jag nämnt tidigare, att försöka ligga på lite med att se till så att alla klasser har klassråd och att representanterna kommer på mötena. Så om man vill vara med och påverka och har en fråga att ta upp, är det bara och säga det i klassrådet. Och klassråd ska alla klasser ha, och om man inte har det kan man prata med läraren om det, och om det inte hjälpt kan man prata med skolledningen eller mejla oss. Vi vill såklart att alla ska få vara med och bestämma, det är just det vi kämpar för!

Vi strävar alltid efter att göra demokratin bättre, så synpunkter och kritik är perfekt. Hoppas du har fått svar på dina frågor och bemötande på din kritik.

Med vänliga hälsningar

Elevstyrelsen

Kommentarer:

 1. Oskar Forsberg - 15 mars, 2014 09:48

  När det kommer upp ett förslag på elevrådet så säger ni att ni ska ta upp det med skolledningen, men sedan nästa gång har dem sagt nej eller att det inte går. Ett exempel:

  För några månader sedan kom det upp ett förslag på elevrådet att ha en spökbollsturnering på skolan. Ni gick med frågan till skolledningen och nästa möte fick representanterna svaret att det inte skulle göras på skoltid. Inget mer. Skulle inte elevstyrelsen kunna ha hjälpt till med att göra affischer om en turnering och boka en tid i gympasalen, så att det kunde bli av, eller?

  Men det är fikat som gör att folk kommer dit. Jag minns också att någon uttryckligen sagt det på mötena, och alla sitter där och inte gör någonting. Utan fikat skulle ingen komma! Jag tycker att ni borde testa.

  Att skriva ett protokoll är väl inte så svårt. Ni måste väl ändå skriva ned sakerna ni ska ha med till skolledningen.

  Anledningen att jag skrev det var att man skulle öppna ekonomin så att alla fick veta vad pengarna las på, annars är det väl ingen ide.

  Till sist vill jag säga att jag egentligen inte hade något emot elevstyrelsen, utan skolledningen och styrelsen som bestämmer hur elevdemokratin ska hanteras.

  /Oskar