Vad gör elevstyrelsen? Ett öppet brev till skolledningen & styrelsen.

24 februari, 2014
Av

Jag har några enkla frågor till skolledningen och jag vill ha svar. Jag SKA ha svar. Vad gör elevstyrelsen, matrådet och trygghet & trivsel-gruppen? Vad har de för funktion? Varför finns de?

Många kanske nu tänker vadå? Alla skolor har väl ett elevråd, det är väl någon slags tradition. Det här med elevråd är bara för syns skull, många vet inte vad elevrådet gör, eller vad det är till för. Det är bara en fin fasad som skolan ska visa upp, så den stolt kan säga att vi har elevdemokrati. Men grejen är just det, det är bara en fasad, det finns ingen elevdemokrati. Det är bara påhitt. På elevstyrelsens hemsida (de delar utrymme med oss på bladet) står det så här:

”Vi jobbar hårt med att genomföra elevernas idéer, såsom fester, vattenkrig, musikcafé, och massor av annat! Om ni har en tanke kring något, tveka inte att mejla oss, eller säg till klassens representanter. Vi vill höra allas åsikter, hur annars ska vi kunna ge er en så bra som möjligt intryck av hur kul skolan faktiskt kan vara?”

Hur många på skolan har under sin skolgång fått vara med på en fest som har arrangerats av elevstyrelsen? Eller vattenkrig? Eller musikcafé? Idag är elevstyrelsen värdelös. Alla klassrepresentanter sitter bara där, man har inget att säga. Alla representanter är inte ens där. Då är det ingen elevdemokrati. Även om ett förslag kommer upp kommer det fram att dem inte vet eller så blir det bara tyst. Trygghet & trivselgruppen åker iväg för att spela på Laserfortet, hur gör det att det bli bättre demokrati?

En anledning till att jag tycker att elevstyrelsen är värdelös är att det tar så långt tid. Först ska klassen ha klassråd. Sen ska klassrepresentanterna ha möte med elevstyrelsen och till sist ska elevstyrelsen ha möte med skolledningen. Sedan ska det tillbaka igen. Det kan ta flera månader att få veta.

Dagens system med elevstyrelse, trygghet & trivsel och matråd fungerar inte. Lägg ned det direkt, skapa ett nytt system. Ett system som fungerar, dessa 6 punkter skulle göra en demokrati:

  • En elevkår som representerar alla elever, alla som vill får vara med!
  • Skolledningen och kökspersonal är med på mötena!
  • Skit i fika och extra-aktiviteter!
  • Snabba lösningar. Om det är små förändringar som eleverna vill ha ska det bli så!
  • Öppen ekonomi, alla får veta vad pengarna läggs på. Eleverna skulle kunna säga lägg mindre pengar på mat och mer på datorer!
  • Lyssna på eleverna mer, konkreta förslag kommer upp av en anledning!

Om en klass inte vill ha representanter, okej, de behöver inte. Vill en klass ha 5 eller 10 representanter, okej, de får ha det! Alla som vill vara med och påverka får det!

Lägg ned råden nu och skapa en elevkår! Låt skolan bli en demokrati på riktigt!

Kommentarer:

  1. [...] för ditt öppna brev till skolledning och elevstyrelse med synpunkter på hur elevdemokratin fungerar eller snarare inte fungerar och alla de olika [...]

  2. [...] Hej Oskar! Vi i elevstyrelsen har kortfattat försökt att besvara dina frågor, synpunkter och din kritik. [...]