Charles Darwin

24 maj, 2013
Av

Charles Darwin föddes i Shrewburry den 12 februari år 1809. Han kom från en rik familj eftersom hans far var läkare.

När han var nio år dog hans mor och Charles blev skickad till internatskolan Shrewsbury School. Han studerade till läkare (vilket han inte tyckte var intressant) och när studierna gick dåligt hoppade han av. Hans far blev besviken på honom och skickade honom till Christ’s College i Cambridge för att studera till präst. Charles fokuserade hellre på att samla skalbaggar än att lyckas med studierna och blev nära vän och lärjunge till botanikprofessorn John Stevens Henslow. Han mötte även andra vetenskapligt intressenade som såg naturalism som en religion.

Charles klarade slutproven väldigt bra ändå.

Sommaren 1832 fann han ett blev från Henslow där han frågade om Darwin vill följa med på en resa med HMS Beagle med syftet att kartlägga Sydamerikas kustlinje. Han far var emot förslaget och tyckte att det var bortkastad tid men efter mycket övertalning lät han sin son följa med.

Det var under den fem år långa resan som Charles började inse hur arterna har utvecklas genom naturligt urval. Galapagosöarna var de öarna som intresserade honom mest. Djuren på de olika öarna påminde om varandra men med små egenskapsskillnader som kunde vara övervägande för dess överlevnad. Det vår på han kom på ”naturligt urval” – eller att den som anpassar sig bäst överlever. Under själva resan kom han inte fram till så mycket. Men väl i England drog han större slutsatser, som att allt är i ständig förändring och att Gud inte kan ta åt sig äran för jordens varelser. På den här tiden var i princip alla människor religiösa och Charles visste att de skulle bli stor uppståndelse om han presenterade sin idé utan tillräckliga bevis.

År 1856 tog han sig an uppgiften att börja skriva på boken ”Om arternas uppkomst” som skulle bli ett stort steg för vetenskapen. Efter två år av lamt skrivande fick han ett brev.

Brevet var från Alfred Russel Wallace som var självlärd biolog och hade samma teori som Darwin. Han hade slagits av tanken om arternas uppkomst vid ett malariaanfall.

Efter tre år kom Om arternas uppkomst ut. Den sålde slut på en dag. Många människor blev självklart provocerade, särskilt en präst som utnämnde Darwin till Englands farligaste människa. Men det var hög tid för vetenskapen att få ta plats och Gud att få ett mindre värde.

År 1871 publicerades Människans ursprung där hans teorier om att människan faktiskt härstammar från samma organism som schimpanser och gorillor. För många kristna var det här en förolämpning och många vägrade tro på det här.

Darwin vägrade sluta arbeta och han skrev artikel efter artikel med svåra hjärtproblem. Hans sista bok handlade om daggmaskar och Charles Darwin dog år 1882, 73 år gammal.

Comments are closed.