Skoluniformer skärper ordningen

1 april, 2013
Av

Biträdande rektor Bogdan sätter upp affischer med de nya klädreglerna

Södertörns friskola ska införa skoluniformer. Företaget Proper School-Clothing(tillverkar skoluniformer) kommer redan strax efter påsklovet att komma till skolan med klädprover i olika storlekar så att samtliga elever kan beställa sin uniform i rätt storlek och typsnitt. Från och med första maj kommer uniformerna vara en del av skolvardagen, någonting som alla ska ha på sig. Anledningarna till den drastiska förändringen är flera, dels tänker skolledningen att hur man klär sig inte ska få påverka ens status och popularitet och dels handlar det om bristande ordning – som påverkar undervisning och betyg.

En tid tillbaka har skolan haft stora problem med ”ordning och respekt” – för att använda skolledningens ord. Det pratas rakt ut under lektioner, läxor lämnas inte in i tid och frånvaronivån är ovanligt hög, jämfört med både skolans eget område (”Stockholmsområdet”) och generellt i Sverige. Klasserna hinner sällan med vad de ska, lärarna blir hela tiden avbrutna och störda i sina genomgångar, elever strosar in i klassrummen tio minuter försent, angenämt babblande med sina klasskompisar.

Elever i nian har särskilt uttryckt klagomål på den bristande kunskapsnivån och det faktum att lärarna inte hinner men alla delar av kurserna. Vårterminen i nian är fullspäckad med nationella prov och många nior är oroliga för att inte klara dem. Det här skulle kunna räknas som grundskolans viktigaste termin, betygen nu kommer att avgöra vilket gymnasium vi hamnar på, och därmed vår framtid.

Skolrådet hade nyligen ett möte och problemen togs förstås upp då. Som journalist på skoltidningen hade jag förmånen att närvara under mötet, i stort sett var det enda som diskuterades hur det blivit såhär och vad som ska göras åt det. Föräldrarna var upprörda och diskussionen var bitvis både högljudd och argsint.

Skolledningen har börjat utforma ett åtgärdsprogram som de hoppas ska förbättra situationen. En viktig del i programmet är kvarsittningssystemet som kommer att komma igång efter påsklovet. Alla detaljer är inte bestämda än, men Bogdan – biträdande rektor – talade precis innan påsklovet om för mig att grundidén är att man ska ta igen de minuter man missat och om läxor inte lämnas in i tid kommer man som det ser ut just nu behöva stanna kvar på skolan på läxinlämningsdagen tills läxan är gjord.

Den förändringen som förutspåtts att orsaka störst debatt är inte kvarsittningen eller striktare läxregler. Skolan har stora problem med respekt.

”Grundproblemet är inte att vi inte har något kvarsittningsprogram, utan bristen på respekt för lärarna. Vi planerar att förändra detaljer i undervisningsupplägg och skolvardag för att öka respekten för lärarna.”

Jag fick tyvärr inte reda på fler detaljer i det här tidiga skedet. Det enda som är helt bestämt är det här med skoluniformerna, förhoppningen är att skolmiljön genom direkt ökad organisation och hårdare förhållningsregler ska skapa en mer inlärningsvänlig atmosfär.

”Målet långsiktigt är att samtliga elever ska gå ut med minst betyget E i alla ämnen från Södertörns friskola, den skärpta ordningen är såklart för elevernas bästa och handlar om att studieresultaten ska kunna förbättras”

Kommentarer:

  1. Erika - 2 april, 2013 19:12

    Mycket bra ”artikel”! :)