Datorklubben

23 oktober, 2011
Av

Jag var på datorklubbens möte i onsdags (12/10)

Datorklubben har möten varje onsdag klockan 14.00 i datorsalen. Mötena är oftast ca en och en halv timme, ibland har de också kurser på helger och då är de ibland i bildsalen.

Just nu håller de på med spelprogrammering med JavaScript men man kan också välja att jobba med HTML (när man skapar hemsidor). Just nu är det ca 20 st som är med i datorklubben. (Ungefär en tredjedel av datorklubbens medlemmar är tjejer)

Jag intervjuade några i datorklubben. De tycker att det var bra att vi har en datorklubb så att man kan lära sig mer om datorer och att det är väldigt roligt att vara med i datorklubben.

Michal kodar i JavaScript

Andreas ifrån 8nv2 tycker att det är bra att man ibland får fika i datorklubben men han tyckte att det borde vara mer fika. Andreas tror att han kanske kommer att jobba med att programmera och skapa hemsidor när han blir äldre. Michal ifrån 6bf tror också att han kommer att jobba med att programmera. En anonym person i datorklubben ville bli programmerare eller datatekniker.

Jag tycker att det verkar vara väldigt roligt att vara med i datorklubben.

Comments are closed.